De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur. De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur. De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur.

Oedipus op weg naar Thebe ontmoet de Sfinx

home dBase-search
  
NON-FICTIE
World Weather Attribution
Transformatie koffiecultuur
Covid-19; secundaire gevolgen
World Economic forum 2020
Naastenliefde en/of reclame
De drie stabiliteitslagen
Politiek; Pim Fortuyn
Rechtspraak; Jezus
Evolutie als leerproces
Empirisme rationalisme criticisme
Identiteit
Europa
Vertrouwen / toeval
De drie stabiliteitslagen in de cultuur
als nesteling van emoties
natuurlijk systeem sociaal regelsysteem communicatief
zelfsturingssysteem
WAARNEMEN
angst
geborgenheid
HANDELEN
boosheid
sociale erkenning van bekwaamheid
rechtvaardigheid
SPREKEN
verdriet
creativiteit
zelfherkenning
De motor die onze samenleving draaiende houdt is het systeem van de drie fundamentele menselijke emoties angst, boosheid en verdriet. Negatieve emoties of terugmeldingen die we omzetten in positieve bewustwording.
1 Geborgenheid in de eerste stabiliteitslaag in de cultuur.
2 Sociale erkenning van bekwaamheid als rechtvaardigheid in tweede stabililiteitslaag.
3 Creativiteit van de zelfherkenning als derde stabiliteitslaag.
Logica is de uitwerking van het gevoel (angst, boosheid en verdriet) dat wordt afgebeeld op de drie stabiliteitslagen in de cultuur. Zie de zelfsturing van het leren en drie terugmeldingslussen.

  
      FICTIE
Patinir, Dürer, Velazquez
Gloed, Sándor Márai
Black box, Amos Oz
Een schitterend gebrek, Arthur Japin
Koning Oedipus, Sophocles

verantwoording
feedback
sitemap