De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur. De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur. De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur.

Oedipus op weg naar Thebe ontmoet de Sfinx

home
dBase-search xx
theorie:

- A brief history of human society: the origin and role of emotion in social life

- ontstaan en creatie van cultuur en stabiliteitslagen

- waar komt ons gevoel vandaan?

- een kennistheorie

- communicatie en informatie

- logica van het gevoel en de homeostase

Donau

21 aug 2023
22 aug 2023
23 aug 2023

logica van het gevoel¹
stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties
natuurlijke systeem sociale regelsysteem communicatieve
zelfsturingssysteem
WAARNEMEN
angst
geborgenheid
HANDELEN
boosheid
sociale erkenning van bekwaamheid
rechtvaardigheid
SPREKEN
verdriet
creativiteit
zelfherkenning
- De logica van het gevoel heeft drie culturele gedaanten ontwikkeld in een historisch verleden die als een logisch verleden in de cultuur zijn neergeslagen en bewaard, terwijl ieder mens als individu ook weer deze drie logische lagen doorloopt.
- Logica is de uitwerking van het gevoel (angst, boosheid en verdriet) die wordt afgebeeld op de drie stabiliteitslagen in de cultuur.
- Een mens kan waarnemen, handelen en spreken. Er is dus een werkelijkheid bestaande uit drie componenten, die van de waarneming in de materiŽle wereld , die van het handelen in de sociale werkelijkheid en sturingsinformatie uitwisselen in een communicatief systeem.
- Het doel van de logica van het gevoel is uiteindelijk de zelfsturing van het leren in de ontwikkeling van de menselijke capaciteit.
- Je leeft in drie systemen tegelijk en vergeten doe je niets.
In zijn toneelstuk Requiem for a Nun, laat William Faulkner zeggen "The past is never dead. It's not even past" (act 1, scene 3)

¹ Arnold Cornelis, Logica van het gevoel
stabiliteitslagen in de cultuur als nesteling der emoties
Stichting Essence Amsterdam-Brussel
Vierde vermeerderde druk 1992

theorie stabiliteitslagen:
- logica van het gevoel
- onderwijs: vroeger en nu
- evolutie als diachronisch
    leerproces
- zelfsturing van het leren
- catastrofale leerprocessen
- leerprocessen van de 0°, 1° en 2°     logische orde
- evolutie als leerproces
- homeostase
- drie logische typen van mens-zijn
- drie typen problemen vd mens
- grondslag stabiliteitslagen
- drie logische lagen in de       werkelijkheid
- drie terugmeldingslussen
- drie logische systemen
- drie kennissystemen
- Romantiek - De Verlichting -         Ancien Regime
- taal
- normen en waarden
- wetenschap
- cybernetica
- techniek
- het brein
- de kennisgoden Prometheus cs

verantwoording
feedback
sitemap