Oedipus op weg naar Thebe ontmoet de Sfinx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De fundamentele emoties angst, boosheid en verdriet
en de
stabiliteitslagen in de cultuur
natuurlijk systeem sociaal regelsysteem communicatief
zelfsturingssysteem


De motor achter de vooruitgang in onze cultuur, in het ondernemen in de economie zowel als in de wetenschap en de kunst is het systeem van menselijke emoties en gevoelens.

De drie fundamentele emoties, namelijk angst, boosheid en verdriet, geven negatieve terugmelding en verbergen onbewuste informatie. De zin van het menselijk bestaan en de grondslag van leren als levenslust bestaat erin de negatieve terug melding in een positieve bewustwording om te zetten naar buiten toe, als cultuur. Zo vormen de drie fundamentele menselijke emoties de verborgen sturing van de menselijke geschiedenis en ook van onze individuele geschiedenis, want in ons leven doorlopen we versneld de hele geschiedenis van de cultuur. Onze emoties leveren de interne stuurcodes van het logisch onbewuste.

Zolang de emoties zich niet herkennen in de omringende wereld zetten zij de onrust van het zoeken voort. Als de zelfherkenning wel optreedt dan nestelen zich de emoties in de stabiliteitslagen van de cultuur als positieve gevoelens van geborgenheid, rechtvaardigheid en zelfherkenning.

De nesteling der emoties betekent dat de angst plaats maakt voor geborgenheid, de boosheid voor de sociale erkenning van bekwaamheid als rechtvaardigheid en het verdriet wordt ondervangen door de creativiteit van de zelfherkenning.

De vooruitgang heeft in de eerste plaats een emotionele betekenis, de emoties worden omgezet in cultuur. Een mens ontlast zich van de emoties als individu, de emoties nestelen zich in betekenis. Het bestaan wordt lichter en draaglijker, zodra de betrokken ondernemers. bestuurders en politici de wereldwijde lucht- water- en grondvervuiling onder ogen willen zien en in staat blijken te zijn de niet-automatische homeostatische regulering voor de wereldbevolking in maatregelen om te zetten.