Oedipus op weg naar Thebe ontmoet de Sfinx

LEGENDA
Drie stabiliteitslagen / kennissystemen

-Communicatief zelfsturingssysteem
-Sociaal regelsysteem
-Natuurlijk systeem

De drie horizontale, gekleurde lijnen groen, rood en blauw, geven twee tijdsverlopen aan:

I. het tijdsverloop waarin elk individu direct geconfronteerd wordt met de drie stabiliteitslagen, te beginnen vanaf de geboorte en eindigend met de dood.
natuurlijk systeem: ∗ - †
sociaal regelsysteem: ± 20 - †
communicatief systeem: ± 50 - †

II. het tijdsverloop waarin de logica van het gevoel de stabiliteitslagen heeft ontwikkeld, achtereenvolgens in de cultuur zijn neergeslagen en dan meteen dominant zijn - dwz. tot de volgende stabiliteitslaag zich boven de bestaande aandient - en daarna tot op de dag van vandaag op de achtergrond hun werk blijven doen.
natuurlijk systeem: ontstaan circa 15.000 tot 10.000 v.Chr.
sociaal regelsysteem: ontstaan in de tijd van Descartes (1596-1650);
communicatief systeem: ontstaan in de laatste decenia van de 20ste eeuw.

Drie leeftijden waarop elk individu
geconfronteerd wordt
met de stabiliteitslagen
natuurlijk systeem sociaal regelsysteem communicatief
zelfsturingssysteemvanaf geboortevanaf ± 20 jaar


vanaf ± 50 jaar

Je leeft in drie systemen tegelijk en vergeten doe je niets.