De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur. De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur. De complexiteit van onze cultuur. Simpele processen worden ingewikkelde acties. Dat leidt tot verdwaling in de cultuur.

Oedipus op weg naar Thebe ontmoet de Sfinx

home dBase-search
DRIE SOORTEN PROBLEMEN VAN DE MENS
veroorzaken
DRIE GERELATEERDE SOORTEN CONFLICTEN

in de
stabiliteitslagen van de cultuur als nesteling van emoties
natuurlijke systeem sociale regelsysteem communicatieve
zelfsturingssysteem
Mensen hebben drie soorten problemen.
Ten eerste zijn er de problemen van de mens met de natuur, waaronder de menselijke natuur.

Ten tweede zijn er de problemen van mensen met elkaar. Om die problemen op te lossen heeft de mens vertrekkend vanuit de macht en daarna vertrekkend vanuit de levensregulering van het natuurlijk systeem, de homeostase (Antonio Damasio), instituties in het leven geroepen om regelsystemen in te stellen, op basis waarvan mensen onderling, met elkaar, nadere afspraken kunnen maken. Deze instituties, manifestaties van een verlengde fenotype (Chris Buskes) oefenen geen macht uit, maar streven naar rechtvaardigheid.

Ten derde zijn er de problemen die mensen hebben met zichzelf. Dat zijn de problemen van zelfsturing, van zelfdefinitie, de vraagstukken van de menselijke identiteit. Behoren tot het natuurlijke systeem en behoren tot het sociale systeem, dat geeft twee grondslagen aan de logica van de emoties als twee lagen van stabiliteit in de cultuur. De vraag naar de onderlinge verhouding tussen deze twee lagen van culturele stabiliteit vormt op zichzelf een probleem op het niveau van het handelen in de vorm van conflicten.

Er zijn drie soorten conflicten.
Er kan een conflict zijn over veiligheid en bedreiging, over idieŽle zaken en over materiele zaken, over voedsel over het bezit van vrouwen, over vee en slaven. Met dit soort conflicten begint de geschiedenis als verdediging en aanval en als roof. Zij geven een destabilisering van het natuurlijke systeem. Uit deze materiele - en idieŽle conflicten resulteert macht, als attribuut van de overwinnaars die oorlog voeren.

Een tweede soort conflict ligt logisch een niveau hoger, daar zijn de resultaten van het maatschappelijk leerproces zo verwerkt dat de nieuwe stabiliteitslaag van het sociale regelsysteem het conflict behandelt. Juridische conflicten voeren hier de boventoon. Rechtvaardigheid is voorondersteld in de zin van gelijkheid voor de wet. De regelsystemen hebben de rol van de macht overgenomen als stabilisering van conflicten.

Het derde soort conflicten - van weer hogere logische orde - gaat over de definitie van wat een mens is en de zelfdefinitie die iemand er tegenover stelt. In het gunstige geval gaat het om protestdemonstraties of emancipatiebewegingen. In het slechtste geval gaat het om opstanden in probleemwijken of om zelfmoord. 1

1 Rep. Cliff Stearns (R-Fla.) today called for McKay to resign. But during today's hearing before a subpanel of the House Energy and Commerce Committee, Rep. Anh "Joseph" Cao, the Vietnamese-American Republican who represents New Orleans, suggested a harsher form of punishment. "Mr. Stearns asked Mr. McKay to resign," Cao said. "Well, in the Asian culture we do things differently. During the Samurai days, we just give you a knife and ask you to commit harakiri."